กฎระเบียบการแข่งลีกที่ควรรู้..

Go down

กฎระเบียบการแข่งลีกที่ควรรู้..

ตั้งหัวข้อ by rungwit_88 on Thu Nov 11, 2010 1:20 pm

การแข่งขันฟุตบอลเชื่อมความสามัคคี ครั้งที่ 8 รายการ SINGHA WE League
SINGHA Weekend Evening League Season 2010-2011
• วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ และเชื่อมความสามัคคีในระดับสังคมทุกระดับให้มีคุณภาพและรู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็น นักกีฬา และสิ่งดีๆที่เกิดจากมิตรภาพที่ดีต่อกันโดยมีฟุตบอลเป็นสิ่งเชื่อมโยงผลแพ้ชนะหรือศักดิ์ศรีเป็นเรื่อง รองความเป็นสุภาพบุรุษและความมีน้ำใจของผองเพื่อนเป็นเป้าหมายหลัก

• ระเบียบกติกา และ ระบบการแข่งขัน
1. ต้องให้เกียรติต่อกรรมการผู้ตัดสินและผลการติดสินเป็นสำคัญ ถือว่าคำตัดสินของผู้ตัดสินเป็นที่สิ้นสุด

2. ห้ามเล่นรุ่นแรง และห้ามพูดจาหยาบคาย ทั้งต่อตัวนักกีฬาและผู้ตัดสิน

3. กรณีเกิดปัญหาขัดข้องหรือขัดแย้งระหว่างแข่งขัน ต้องให้กัปตันทีมสอบถามกับผู้ตัดสินเท่านั้น

4. การคาดโทษของผู้ตัดสินขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ตัดสิน และถือเป็นที่สิ้นสุด

5. ผู้ตัดสินสามารถเตือนนักกีฬาโดยอาจให้ไปพักข้างสนามได้ เพื่อลดการกระทบกระทั่งที่รุนแรงในสนาม

6. แข่งขันระบบเหย้า - เยือน พบกันหมดและเก็บคะแนน

- ทีมชนะ 3 คะแนน

- ทีมเสมอ 1 คะแนน

- ทีมแพ้ 0 คะแนน

7.; เวลาในการแข่งขัน ครึ่งละ 45 นาที พัก 10 นาที ( แข่งทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ ) สัปดาห์ละ 1 ครั้ง

8. แข่งสนามเหย้า - เยือน ระหว่างสนาม Green Field สนาม Shooters และสนาม G-New

9. เมื่อถึงเวลาทำการแข่งขันผู้ตัดสินจะเป่านกหวีดเรียกนักกีฬาเพื่อลงทำการแข่งขัน ตามเวลาที่กำหนด

10. เวลาที่ใช้ในการแข่งขันครึ่งละ 45 นาที พักครึ่ง 10 นาทีโดยทีมจะต้องพร้อมแข่งขันตามเวลาที่กำหนด คือ ทุกๆเวลา 16.00 น . ,18.00 น . , และ 20.00 น . จะช้าได้ไม่เกิน 15 นาที (XX.15 น ) ของแต่ละช่วงเวลา

11. ทีมที่ ( มาช้า ) ไม่พร้อมลงแข่งตามกำหนดเวลาในข้อ .10 และเลยเวลามาถึง 20 นาที ( XX.20 น .) ทีมที่ไม่พร้อม จะถูกปรับเงินให้กับทีมที่พร้อม 200 บาท ( จ่ายทันทีหลังจบเกม ) เป็นค่าสนาม และลงแข่งขันตามเวลาปกติครึ่ง ละ 45 นาที

12. หากมาช้าเกินเวลา 30 นาที (XX.30 น ) ทีมที่ไม่พร้อมจะถูกปรับเงินให้กับทีมที่พร้อม 500 บาท ( จ่ายทันทีหลัง จบเกม ) เป็นค่าสนาม และถูกปรับสกอร์ถูกนำ 1-0 และทำการแข่งขันตามเวลาที่เหลือครึ่งละ 40 นาที

13. หากมาช้าเกินเวลา 45 นาที (XX.45 น ) ทีมที่ไม่พร้อมจะถูกปรับเงินให้กับทีมที่พร้อม 1,000 บาท ( จ่ายทันที หลังจบเกม ) เป็นค่าสนาม และถูกปรับสกอร์ถูกนำ 3-0 และลงแข่งขันตามเวลาที่เหลือครึ่งหลังเพียง 45 นาที

14. หากทีมที่ไม่พร้อมหรือมาช้าไม่ยอมรับ และหรือไม่ยอมลงทำการแข่งขันให้ปรับ แพ้ 3-0 และถูกปรับเงินค่า สนามทั้งหมดในนัดนั้นๆ โดยครึ่งหนึ่งจะจ่ายให้กับทีมที่พร้อม และอีกครึ่งหนึ่งจ่ายเป็นค่าสนาม

15. ทีมที่ไม่มาแข่งขันและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามระเบียบปรับแพ้ 3-0 และปรับเงินค่าสนามตามข้อ .14

16. ทีมที่ผิดกฎ - ระเบียบในข้อ 10 ถึง 14 ทางฝ่ายจัดฯจะนำเงินค่าประกันทีมสำรองจ่ายค่าสนาม และก่อนเริ่ม แข่งขันในสัปดาห์ต่อไปทีมนั้นๆ จะต้องทำการโอนค่าปรับคืนมาทั้งหมดให้ฝ่ายจัดภายและหากไม่สามารถทวง ตามได้ก็จะตัดออกจากการแข่งขัน และแจ้งเป็นแบ็คลิสต์ในเวปไซต์ลีก และเวปไซต์ต่อไป

17. ทีมที่พร้อมทำการแข่งต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินทราบ และทีมที่พร้อมจะต้องมีผู้เล่นครบ 11 คน เท่านั้น

18. นักกีฬา 7 คนขึ้นไปสามรถลงทำการแข่งขันได้ทันที ( กรณีทีมไม่พร้อม ) หากต้องการจะรอเพื่อนร่วมทีมก็ให้ใช้ ระเบียบข้อที่ 11

19. ถ้าทั้งสองทีมไม่พร้อมที่จะลงแข่งให้หัวหน้าทีมแต่ละทีมและผู้ตัดสินตกลงกันก่อนลงทำการแข่งขัน แต่จะ สามารถลงเล่นตามเวลาที่เหลือตามระเบียบข้อ 11-13

20. เนื่องจากเป็นระบบการแข่งขันแบบลีกระยะเวลาในการแข่งขันที่ค่อนข้างยาว ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดสัดส่วน ในเรื่องความสะดวกในการเข้าร่วมการแข่งขันของแต่ละทีมโดย 80 % ให้เป็นไปเวลาที่แต่ละทีมได้แจ้งแล้ว อีก 20% ก็จะมีเวลาที่แต่ละทีมต้องยอมรับในความไม่สะดวกของแต่ละทีมเช่นกัน

21. ทุกทีมจะต้องส่งรายชื่อตามเวลาที่กำหนด และตรวจสอบเวลาแข่งขัน ที่ฝ่ายจัดการแข่งขันได้จัดขึ้นเนื่องจาก เป็นเวลาที่ฝ่ายจัดได้ตรวจสอบเวลาที่สะดวกของแต่ละทีมในการเล่นมาก่อนหน้านี้แล้ว

22. การแจ้งขอเลื่อนแข่งแต่ละทีมต้องขอเลื่อนภายในวันจันทร์ก่อนเวลา 12.00 น . ก่อนการแข่งขันแต่ละสัปดาห์ หากแจ้งหลังจากวันเวลาดังกล่าวจะถูกปรับดังนี้

ก . แจ้งวันจันทร์หลังเวลา 12.00 น ปรับ 700 บาท และนำเงินเข้างบประมาณส่วนกลาง

ข . แจ้งหลังวันศุกร์หลังเวลา 12.00 น . ปรับตามระเบียบข้อ 11-14

23. แต่ละทีมหากไม่สามารถมาทำการแข่งขันได้ในแต่ละนัดให้แจ้งกับฝ่ายจัดการแข่งขันอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ก่อนการแข่งขัน หรืออย่างช้าไม่เกินวันจันทร์ก่อนการแข่งขัน

24. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และจะต้องแจ้งให้ผู้ตัดสินที่ 4 ทราบทุกครั้งเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ก่อนลงสนาม

25. การเปลี่ยนตัวผู้เล่นที่เข้าต้องเข้าเฉพาะบริเวณกลางสนามเท่านั้น ส่วนผู้ที่ถูกเปลี่ยนออกจะออกส่วนใดของ สนามก็ได้

26. ผู้ที่เป็นต้นเหตุในการทะเละวิวาท ( รวมถึงคู่กรณี ) จะต้องถูกคาดโทษพักแข่ง 4 นัดทันที

27. นักกีฬาที่ติดโทษแบนห้ามลงแข่งขัน หากตรวจพบหรือมีการร้องเรียนในการแข่งขันนัดนั้นต้องถูกปรับแพ้ 3-0

28. ผู้เล่นในทีมที่ได้รับใบเหลือง – แดง จะต้องถูกปรับโทษดังนี้

28.1 ใบเหลืองปรับ 100 บาท

28.2 รับใบเหลืองสะสมครบทุก 2,5 ใบ ให้พักคราวละ 1 นัด ในนัดถัดไป

28.3 รับใบเหลืองสะสมครบทุก 7,8,9... ทุกๆ 1 ใบพักคราวละ 1 นัดในนัดถัดไป

28.4 ใบแดงปรับ 300 บาท , พัก 1 นัด

29. ในกรณีฝนตกหนักหรือกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ไม่สามารถทำการแข่งขันได้ ให้ทำการแข่งใหม่แต่คงโทษใบ เหลืองแดงและผลการแข่งขันไว้ระเบียบการสมัครแข่งขัน

1.; เปิดฤดูกาลวันที่ 6 พฤศจิกายน 2010 ( จะนับเฉพาะทีมที่ชำละค่าลงทะเบียนแล้ว )

2. ทุกทีมจะต้องส่งรูปถ่ายพร้อมระบุหมายเลขพร้อมทั้งชื่อ - นามสกุล ของแต่ละคนในทีมให้ชัดเจน ห้าม

ผู้อื่นใส่เสื้อหมายเลขของท่านแทนตรวจสอบพบปรับแพ้ 3 ประตู

3. แต่ละทีมควรจะต้องมีชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด ( ทีมเหย้า – เยือน ) และชุดจะต้องเหมือนกันทั้งทีม ยกเว้น

ผู้รักษาประตู

4. นักกีฬาต้องมีชุดทีมที่เข้าร่วมแข่งขัน ( เสื้อ กางเกง ถุงเท้า ) หากไม่ชุดพร้อมจะไม่สามารถลงแข่งขันได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และห้ามเปลี่ยนเสื้อกันใส่ระหว่างลงทำการแข่งขัน ตรวจสอบพบปรับแพ้ 3 ประตู

5. ในข้อที่ 4 เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากทีมคู่แข่ง แต่ทั้งนี้จะต้องมีชุดสำรองให้ลงแข่งเท่านั้น

6. ผู้เล่นต้องสวมถุงเท้ายาว และนักกีฬาทุกคนต้องสวมเครื่องป้องกัน ( สนับแข้ง ) ตามระเบียบของกีฬาฟุตบอล เพื่อลดการกระทบกระทั่งที่รุนแรง รวมถึงการบาดเจ็บที่อาจจะส่งผลต่อหน้าที่การงาน

7. ผู้ที่เป็นหัวหน้าทีมในสนามต้องติดเครื่องหมายที่แขนเสื้อด้านซ้ายให้เห็นได้ชัดเจน

8. กัปตันทีมหรือหัวหน้าทีมในสนามเป็นผู้มีสิทธิสอบถามผู้ตัดสินในกรณีมีข้อขัดแย้งสงสัยในการตัดสินเท่านั้น

9. ทุกทีมจะต้องส่งรายชื่อนักกีฬาได้สูงสุดไม่เกิน 40 คนโดยส่งรูปถ่ายพร้อมระบุชื่อ - หมายเลข และพร้อม

โลโก้ทีม โดยฝ่ายจัดจะรหัสผ่านให้หัวหน้าทีมเพื่อสามารถนำข้อมูลนั้นไปลงในเวปไซด์ได้และเพื่อนำไปเป็นเอกสารส่วนกลางที่สนาม เพื่อสามารถตรวจสอบตัวผู้เล่นของแต่ละทีมได้

10. ส่งรายชื่อวันสุดท้ายวันที่ 5/11/10 เท่านั้น หากทีมใดไม่ส่งรายชื่อภายในเวลาที่กำหนดในการแข่งขันในแต่ละครั้งนั้นจะถูกปรับแพ้ 3-0 ในทุกๆนัด

11. นักกีฬาคนหนึ่งๆ สามารถลงทะเบียนได้หลายทีม แต่ทั้งนี้จะต้องต่างดิวิชั่นเท่านั้น

12. ในข้อ 11 ในการแข่งขันฟุตบอลรายการ FA Cup ,WE Cup ,Champion League ผู้เล่นสามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 ทีมเท่านั้นโดยนับตั้งแต่รอบแรกของแต่ละรายการ

13. แต่ละทีมสามารถเพิ่มข้อมูลนักเตะทุกๆวันที่ 1-5 ของแต่ละเดือน

14. คุณสมบัติขอบนักกีฬาฟุตบอลสมัครเล่น ต้องไม่เป็นนักกีฬาระดับอาชีพในระดับตั้งแต่ลีกภูมิภาค ขึ้นไป

และอดีตนักกีฬาอาชีพอยู่ในทีมต้องมีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป (หรือไม่ได้เล่นแล้ว 2 ปี ขึ้นไป)

15. กรณีมีการหรือทำผิดระเบียบ และหากมีผู้โต้แย้งไม่ว่าก่อนหรือหลังการแข่งขันต้องทำภายใน 24 ชั่วโมงหลังการแข่งขันและต้องแสดงหลักฐานประกอบด้วย

16. ค่าสมัครแข่งของแต่ละทีม ชำระค่าลงทะเบียนสมัครครั้งแรก 15,000 บาทต่อทีม โดยแบ่งเป็น

-. ค่าสนามล่วงหน้า 4 แม็ต 10,000 บาท / ทีม คืนเมื่อจบฤดูกาล

-. ค่ามัดจำใบเหลือง – แดง 4,000 บาท ( เหลือคืน )

-. ค่าช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัส 1,000 บาท / ทีม ( ไม่คืน )

17. ค่าสนามในแต่ละนัด เก็บนัดต่อนัด

-. ช่วงเวลา 16.00-18.00 น นัดละ 2,000 บาท / ทีม สนาม G-new 2,200 บาท

-. ช่วงเวลา 18.00-22.00 น นัดละ 2,300 บาท / ทีม สนาม G-new 2,600 บาท

18. ทีมที่ขอเลื่อนเวลาแข่งขันสามารถขอเลื่อนได้ฤดูกาลละ 2 ครั้ง ทั้งนี้ทีมที่ขอเลื่อนจะต้องลงทำการ

แข่งขันตามที่ฝ่ายจัดได้จัดให้ หรือเวลาที่ทีมถูกขอเลื่อนสะดวกได้

19. ในการจัดการแข่งขันจะมีการกำหนดวันสุดท้ายของการแข่งขัน ( วันปิดฤดูกาล ) เพื่อป้องกันมิให้เกิดความ

ได้เปรียบเสียเปรียบกัน จะไม่มีการยึดเวลาการแข่งออกไปนอกจากเหตุสุดวิสัยที่ฝ่ายจัดการแข่งขันเห็น

สมควร

20. ในกรณีที่ทีมใดๆ ขอเลื่อนแข่งออกไปโดยไม่ยอมแข่งขันกลางสัปดาห์ ตัวอย่างเช่น

---- ทีม ก . ขอเลื่อนแข่งมาจนถึงอีก 2 สัปดาห์ที่ใกล้วันที่จะปิดฤดูกาลและเหลือการแข่งขัน อีก 4 แม็ตหากฝ่ายจัดได้กำหนดวันแข่งขันกลางสัปดาห์ที่จัดไว้ให้ แต่ทีม ก . ไม่สามารถ แข่งขันได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าทีม ก . แพ้บาย 3:0

21. วันปิดฤดูกาลแข่งขันวันที่…… .. พ . ค . 2010 ( อาจมีการแปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ )

22. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะกำหนดตาางเวลาแข่งให้ทราบอย่างน้อย 3 สัปดาห์

23. ฝ่ายจัดการแข่งขันจะจัดเตรียมนาฬิกาส่วนกลางไว้ที่ผู้ตัดสินที่ 4

24. ใบเหลือง - แดงที่แต่ละทีมได้รับจะนำไปเป็นงบส่วนกลางในการแข่งขันปีต่อไป ตามมติที่ประชุมรวมถึง

เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น อุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้น , ถ้วยรางวัลและของรางวัล น้ำดื่มส่วนกลาง

ลูกฟุตบอลที่มีคุณภาพ โดยทุกท่านจะตรวจสอบได้จากเวปไซด์ของการแข่งขันโดยในปีนี้แบ่งเป็น

24.1 เงินกองทุนช่วยเหลือในค่ารักษาพยาบาล โดยมีหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือ 25 %

ของค่ารักษาพยาบาลครั้งแรก แต่สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท

24.2 17,900 บาท สบทมซื้อลูกฟุตบอลโดยในปีนี้จะใช้มาตรฐาน FIFA APPROVE (adidas)

24.3 20,000 บาท สบทบค่าใช้จ่ายส่วนเพิ่มของชุดผู้ตัดสิน

24.4 ค่าถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล ต่างๆ

24.5 อื่นๆ เช่นสเปรย์ฉีดระงับปวด , ครีมนวด , ฯลฯ ที่จำเป็น

25. ชนะเลิศของแต่ละลีก รับถ้วยและเหรียญรางวัลและชุดแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน

26. รองชนะเลิศของแต่ละลีก รับถ้วยและเหรียญรางวัลและชุดแข่งขันของผลิตภัณฑ์ของผู้สนับสนุน

27. รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือน ( ตัดสินจากคะแนนโหวตของทีมที่แข่งขันในแต่ละนัด )

28. รางวัลนักแตะยอดเยี่ยม ประจำเดือน ( ตัดสินจากคะแนนโหวตของทีมที่แข่งขันในแต่ละนัด )

29. รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยมประจำเดือน ( ตัดสินจากใบเหลือง - แดง และ - คะแนนโหวตแต่ละทีม )

30. การเลื่อนชั้นละการตกชั้นในปีต่อไปให้ 3 อันดับท้ายของลีก 1 ลงเล่นในรายการ WE League2 และ 3 อันดับ ของแรกของลีก 2 เลื่อนไปเล่นในรายการ WE League 1

31. ในกรณีที่มีทีมหนึ่งทีมใดถอนตัวออกจากการแข่งขันให้เลือกอันดับต่อไปขึ้นชั้นแทน

32. ห้ามไม่ให้มีการเล่นการพนันกันระหว่างทีม หากภายหลังพบว่ามีการต่อรองเล่นการพนัน ให้ปรับทั้ง สองทีมเสีย 3 คะแนน

33. เล่นสำรองทุกทีมห้ามทำการอบอุ่นร่ายกายบริเวณริมหรือข้างสนาม ให้ไปอบอุ่นร่ายกายในส่วนที่ ผู้จัดหรือสนามได้กำหนดไว้ให้ในแต่ละสนาม เพื่อป้องกันความสับสนที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการ แข่งขัน

หมายเหตุ ในการแข่งขันแต่ละครั้งผู้จัดขอยืนยันว่าไม่มีการตัดสินแบบเข้าข้างฝ่ายใดๆทั้งสิ้น


avatar
rungwit_88

จำนวนข้อความ : 113
Join date : 08/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎระเบียบการแข่งลีกที่ควรรู้..

ตั้งหัวข้อ by tao10 on Thu Nov 11, 2010 10:40 pm

เยอะจิงๆ จะจำได้ป่าวยังไม่รู้ อิอิ
avatar
tao10

จำนวนข้อความ : 88
Join date : 04/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: กฎระเบียบการแข่งลีกที่ควรรู้..

ตั้งหัวข้อ by Songsang 17 on Fri Nov 12, 2010 8:47 am

กฎจำไม่ได้อ่ะคร๊าฟ แต่ว่าใบเหลือใบแดงพี่ รุ่งออกให้ใช่ป๊ะ ผมว่าลูกยิงของพี่่รุ่งสุดยอดอ่ะแบบว่าติดอันดับท็อปเลย cheers cheers cyclops ฮิฮิ
avatar
Songsang 17

จำนวนข้อความ : 32
Join date : 07/07/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ